Suite Wintersteiger results for solvers
QBFEVAL'18 - Prenex non-CNF Track

SolverTotal timeMean timeStd timeMedian timeIQ range timeSolved/Total
Cqesto_20189001.01818.27258.58900.040.060.091
GhostQ_PG___cegar_qcir_20189900.31900.030.02900.030.030
GhostQ_PG___plain_qcir_20189900.47900.040.04900.020.070
PortfolioGhostQQfunQuAbSQute___pf276.646.970.076.940.130
PortfolioGhostQQfunQuAbSQute___pf3958.0887.1257.075.80.090
PortfolioGhostQQfunQuAbSQute___pfs958.3387.12257.075.820.210
QFUN9000.57818.23258.75900.060.060.091
Quabs_20189900.33900.030.03900.010.040
quabs___caqe-bloqqer3603.4327.58432.741.58900.010.636
quabs___caqe-hqspre3614.39328.58431.983.29900.020.636
Qute_hybrid9013.18819.38255.07900.040.040.091
Qute_opt6179011.53819.23255.59900.040.060.091
Qute_opt9939060.19823.65241.6900.060.050.091