Sota solver results for family Q_3_3
QBFEVAL'16 - Random QBFs Track.


InstanceSolverResultTime
Q_3-3_v-100-100_r-11.0xb-bid-qstsSAT31.71
Q_3-3_v-100-100_r-11.2xb-bid-qstsSAT27.83
Q_3-3_v-100-100_r-11.3xb-bid-qstsSAT28.21
Q_3-3_v-100-100_r-11.4xb-bid-qstsSAT28.23
Q_3-3_v-100-100_r-11.9xb-bid-qstsSAT27.91
Q_3-3_v-100-100_r-13.1xb-bid-qstsSAT27.9
Q_3-3_v-100-100_r-13.4xb-bid-qstsSAT31.68
Q_3-3_v-100-100_r-13.7xb-bid-qstsSAT26.19
Q_3-3_v-100-100_r-13.8xb-bid-qstsSAT28.67
Q_3-3_v-100-100_r-15.5xb-bid-qstsSAT31.67
Q_3-3_v-100-100_r-17.0xb-bid-qstsSAT28.86
Q_3-3_v-100-100_r-17.8xb-bid-qstsSAT31.93
Q_3-3_v-100-100_r-19.1aqua-s2vUNSAT3.73